444 3457
Kullanım Şartları

ONLİNE BİLET

Aşağıda Türkay Turizm ("Türkay Turizm" olarak anılacaktır) ile sizin aranızdaki yasal bir sözleşmenin koşulları yer almaktadır. Bu Web sitesine erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara bağlı olacağınızı ve ihracat ve yeniden ihracat kontrol yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen, bu Web sitesini kullanmayın.

Türkay Turizm size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu Kullanım Koşullarını ve bu Web sitesinde yer alan diğer tüm bilgileri, postalanan bu belgeyi güncelleyerek değiştirebilir. Ayrıca, Türkay Turizm herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu sitede tanımlanan ürünlere ve hizmetlere ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Genel

Bu Web sitesinde, uyulması ve takip edilmesi gereken mülkiyete ilişkin bildirimler ve telif hakkı bilgileri yer alir. Bu konuya ilişkin bilgi almak için lütfen "Telif hakkı ve ticari marka bilgileri" başlıklı sekmeyi tıklayınız.

Türkay Turizm'nin önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitenin tüm içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanılamaz; Türkay Turizm, bu Web sitesinde yer alan Web sayfalarına, ancak bu Web sitesinin ticari olmayan kullanımı için yalnızca sizin bilgisayarınızdan kişisel kullanımınız erişmeniz ve bu Web sayfalarını bu bilgisayarda bu amaçla görüntülemeniz için size münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir izin verir. Bu izin, size bu sitede görüntülenen içeriği değiştirmemeniz, tüm telif hakkı ve ticari marka bildirimleriyle, mülkiyete ilişkin diğer bildirimleri korumanız ve bu içerikle birlikte yer alan veya bu sitede sair surette belirtilen tüm kayıt ve koşulları ve bildirimleri kabul etmeniz koşuluyla verilir. Önceki koşullar dikkate alınmaksızın; bu siteden yüklenmesi, erişilmesi veya diğer bir şekilde kullanılması için sağlanan, kendi lisans kayıt ve koşullarına ve bildirimlerine sahip tüm malzemeler, söz konusu kendi kayıt ve koşullarına ve bildirimlerine tabi olacaklardır.

Bu sitede yer alan kayıt, koşul ve bildirimlere uymamanız halinde, size verilmiş tüm haklar önceden bildirilmeksizin otomatik olarak sona erecek ve elinizde veya kontrolünüzde bulunan yüklenmiş malzemelerin tüm kopyalarını derhal imha etmeniz gerekecektir. Yukarıdaki paragrafta belirtilen sınırlı izin haricinde, Türkay Turizm size herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer bir mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet hakkı kapsamında, açık veya zimni olarak hiçbir hak veya lisans vermez. Bu site içeriğinin hiçbir parçasının kopya görüntüsünü, başka bir Web sitesinde veya diğer herhangi bir ortamda kullanamazsınız.

Sorumluluğun reddine ilişkin belirli koşullar

Bu Web sitesinde yer alan bilgilerin doğru, güncel veya eksiksiz olduğu taahhüt ve garanti edilmez ve bu site teknik kusurlar veya yazım hataları içerebilir. Türkay Turizm, bilgileri güncel tutmak veya sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini sağlamak için bu siteyi güncelleme sorumluluğunu almaz (ve bu sorumluluğu açıkça reddeder). Buna bağlı olarak, bu sitede tanımlanan tüm hizmetler, ürünler veya diğer konularla ilgili olarak herhangi bir karar vermeden önce, sitede yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini sizin teyit etmeniz gerekir.

Türkay Turizm, sorunun çözülmesi amacıyla bilgi sağlamayı seçmiş olsa bile, Türkay Turizm'e bildirilen herhangi bir sorunun Türkay Turizm tarafından çözüleceğine dair hiçbir garanti vermez.

Gizli bilgiler

Türkay Turizm, kendi Web sitesi yoluyla sizden gizli veya sizin mülkiyetinizde bulunan bilgileri almak istememektedir. Lütfen, Türkay Turizm'e gönderilen tüm bilgi veya malzemelerin Türkay Turizm tarafından gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirileceğini dikkate alın. Türkay Turizm'e herhangi bir bilgi veya malzeme göndererek, Türkay Turizm'e bu malzemeleri ve bilgileri kopyalaması, çoğaltması, yayınlaması, yüklemesi, postalaması, aktarması, dağıtması, kamuya açık görüntülemesi, gerçekleştirmesi, değiştirmesi, bunlardan türetilen işler hazırlaması ve diğer herhangi bir şekilde serbestçe kullanması için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca, Türkay Turizm'e herhangi bir amaçla gönderdiğiniz tüm fikirleri, kavramları, know-how veya teknik bilgileri Türkay Turizm'in serbestçe kullanabileceğini de kabul edersiniz. Ancak, (a) Türkay Turizm, sizden adınızı kullanma iznini almadığı sürece; veya (b) Türkay Turizm, bu sitenin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz malzemeler veya diğer bilgilerin, adınızla birlikte, yayınlanacağını veya diğer bir şekilde kullanılacağını size önceden bildirmediği sürece; veya (c) Türkay Turizm'in bu şekilde davranması yasalarca zorunlu olmadığı sürece, Türkay Turizm sizin adınızı yayınlamayacak veya Türkay Turizm'e malzeme veya bilgi göndermiş olduğunuzu kamuya açıklamayacaktır. Ürün ve hizmet alabilmek amacıyla Türkay Turizm'e gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, Türkay Turizm'in gizlilik ilkesine uygun olarak işlenecektir. Türkay Turizm'in gizlilik ilkeleri hakkında bilgi almak için, lütfen "Gizlilik Politikası" başlıklı sekmeye bakınız.

Genel sağlanabilirlik

Türkay Turizm'in Internet (World Wide Web) üzerinde yayınladığı bilgiler, henüz sizin ülkenizde duyurulmamış olan veya sağlanmayan Türkay Turizm ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin atıflar veya ilişkili atıflar içerebilir. Bu tür atıflar, Türkay Turizm'in bu tür ürünleri veya hizmetleri sizin ülkenizde duyurmayı veya sağlamayı amaçladığı anlamına gelmez. Size sağlanabilecek olan ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgi almak için lütfen ülkenizdeki Türkay Turizm ilgili kişilerine danışın.

İş ilişkileri

Bu Web sitesinde, Türkay Turizm dışı Web sitelerine ve kaynaklara bağlantılar veya atıflar sağlanabilir. Türkay Turizm, herhangi bir Türkay Turizm sitesinden atıfta bulunmuş olabileceği, erişilebilen veya bağlanılabilen herhangi bir Türkay Turizm dışı Web sitesi veya üçüncü kişi kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya herhangi taahhütte bulunmaz. Türkay Turizm dışı bir Web sitesine giden bir bağlantı, Türkay Turizm'in bu sitenin içeriğini veya bu tür bir Web sitesinin kullanımını veya sahibini onayladığı anlamına gelmez. Ayrıca, siz, bu tür üçüncü kişileri bir Türkay Turizm sitesinden öğrenmiş (veya bu tür kişilerle bir bağlantı sağlamış) olsanız bile, Türkay Turizm sizin üçüncü kişilerle gerçekleştirebileceğiniz işlemlere taraf değildir veya bu tür hiçbir işlemden sorumlu değildir. Dolayısıyla, Türkay Turizm'in bu tür harici sitelerin veya kaynakların sağlanabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu tür site veya kaynaklarda yer alan veya buralardan sağlanan hiçbir içerikten, hizmetten, üründen veya diğer malzemelerden sorumlu olmadığını veya bunlara karşı yükümlü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Türkay Turizm dışı bir Web sitesine eriştiğinizde, bu site Türkay Turizm logosunu içerse dahi, lütfen, bu sitenin Türkay Turizm'den bağımsız olduğunu ve Türkay Turizm'in bu Web sitesinin içeriğini kontrol etmediğini biliniz. Kendinizi virüslerden, worm, truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korumak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerinizi uygun bulduğunuz şekilde korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu siteye bağlanmak

Bu Web sitesine giden tüm bağlantıların Türkay Turizm tarafından yazılı olarak onaylanmış olması gerekir; Türkay Turizm, ancak bir bağlantı ve bu bağlantı tarafından etkinleştirilen sayfalar: (a) bu Web sitesinin herhangi bir sayfasının çevresinde çerçeve oluşturmadığı veya bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştirebilecek diğer teknikleri kullanmadığı sürece; (b) sizin Türkay Turizm ile kurduğunuz ilişkiyi yanlış tarif etmediği sürece; (c) Türkay Turizm'in sizi, Web sitenizi veya hizmet veya ürün tekliflerinizi onayladığını veya uygun bulduğunu ima etmediği sürece ve (d) Türkay Turizm hakkında asılsız veya yanıltıcı izlenimler ortaya koymadığı veya Türkay Turizm'in adı veya ticari markalarıyla ilişkili firma itibarına zarar vermediği sürece, bu bağlantılara izin verebilir. Bu siteye bağlantı oluşturmak üzere izin almaya yönelik diğer bir koşul da, bu Web sitesine bağlantı oluşturma iznini Türkay Turizm'in istediği herhangi bir zamanda, yalnızca kendi takdiriyle, sona erdirebileceğini kabul etmenizdir. Bu tür bir durumda, bu Web sitesine bağlantı oluşturan tüm bağlantılarınızı derhal kaldırmayı ve Türkay Turizm ticari markasını kullanmayı durdurmayı kabul edersiniz.

GARANTİNİN REDDİ

BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN RİSK YALNIZCA SİZE AİTTİR. TÜM MALZEMELER, BİLGİLER, ÜRÜNLER, YAZILIMLAR VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANIR. TÜRKAY TURİZM YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, MÜLKİYET HAKLARININ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEYECEĞİNE DAİR GARANTİLER İLE TİCARİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN GARANTİLER DE DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VE DİĞER GARANTİYİ VERMEYİ VEYA BEYANDA BULUNMAYI AÇIKÇA REDDEDER. HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, TÜRKAY TURİZM BU WEB SİTESİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ İŞLEYECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

MALZEMELERİ, BİLGİLERİ, ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ YÜKLEDİĞİNİZDE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR ŞEKİLDE EDİNDİĞİNİZDE, BUNU YALNIZCA KENDİ KARARINIZLA VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK HASARLAR VEYA VERİ KAYIPLARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZİ BİLİYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

BAZI HUKUK DÜZENLERİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ, BU DURUMDA YUKARIDA HARİÇ TUTULANLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

SORUMLULUKLARIN SINIRI

ZARAR OLASILIĞI TÜRKAY TURİZM'E ÖNCEDEN AÇIKÇA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, TÜRKAY TURİZM, BU WEB SİTESİYLE İLİŞKİLİ YA DA BU WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN YA DA BU WEB SİTESİNDEN BAĞLANTI VERİLEN, ATIFTA BULUNULAN VEYA BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR SİTE VEYA KAYNAĞIN HERHANGİ BİR KULLANIMINDAN VEYA HERHANGİ BIR MALZEMENİN, BİLGİNİN, ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİN KULLANIMINDAN, YÜKLENMESİNDEN VEYA BUNLARA ERİŞİMDEN KAYNAKLANAN; DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, BU KAPSAMDA SINIRLI OLMAKSIZIN, KAR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, TASARRUF KAYBI VEYA PROGRAMLARIN VEYA VERİLERİN KAYBINDAN, HER NE TÜRDE OLURSA OLSUN HİÇBİR ZARARDAN HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SORUMLU OLMAZ. BU SORUMLULUKTAN BERİ TUTMA VE FERAGAT, SÖZLEŞMEYE, GARANTİYE, HAKSIZ FİİLE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL GEREKÇEYE DAYANSA BİLE, TÜM DAVA NEDENLERİ İÇİN GEÇERLİ OLUR.