444 3457
Vizyonumuz, Misyonumuz

ONLİNE BİLET

Vizyon Nedir?

Sözlük anlamı; görme, görüş, öngörü, önsezi, hayal gücü, hayal düş, rüya olarak açıklanan bu kelime kendi anlamı içinde birçok ifadeye de birlikte anlam kazandırmaktadır. Vizyon, ulaşılmak istenen hedef ve amaçlardır. Tarihe ismini yazdıran kişi, lider ve önderlere baktığımızda hepsinin mutlaka bir vizyonlarının olduğunu görürüz. Bu kişiler içinde bulundukları zorlukların ötesinde başarılması imkânsız gibi görünen, hedeflerini ortaya koyarak, mücadele edip başarıya ulaşmış liderlerdir. Vizyonlarıyla bizleri bu günlere taşımışlardır.

Vizyon, uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz durum, kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir ideal, içinde bulunduğumuz şartlarla uzun vadeli amaçlarımızın bileşiminden oluşur. Vizyon, ulaşılmak istenen, farklılaştırılmış bir gelecek düşüncesi ve geleceği öngörmek, vizyonun altında stratejilerin, amaçların, motivasyonların, duyguların ve değerlerin yönlendirileceği eğilimler belirlemek.

Organizasyonlarda Vizyon Bildirisi Oluşturulmasında Murgatroyd/Morgan'ın Dokuz İlkesi (Aktan, 1997)

  1. Başarı için iddialı olma. Organizasyonun vizyon bildirisi başarıya ulaşmak için iddialı olduğunu ortaya koymalıdır.
  2. Açık ve anlaşılır olma. Organizasyon vizyonu çeşitli yorumlara yol açmayacak ölçüde açık ve anlaşılır olmalıdır.
  3. Hatırlanabilir olma. Organizasyon vizyonu çok uzun olmamalı ve kolayca hatırlanabilecek kelimelerden oluşmalıdır.
  4. Katılımcı özellik. Organizasyon vizyonu organizasyon ile ilgili tüm kesimleri kapsayacak ifadelere yer vermeli ve özellikle çalışanların katılımını ve onlara yetki ve sorumluluk devrini içermelidir.
  5. Değerlere önem verme. Organizasyon vizyonu organizasyon değerlerinin önemini ortaya koymalıdır.
  6. Görsel olma. Organizasyon vizyonunda görsel olarak yer alabilecek bir şekil ya da resim olmalıdır.
  7. Mobilize etme. Organizasyon vizyonu organizasyon çalışanlarını ve diğer ilgili kesimleri mobilize edecek ifadeler içermelidir.
  8. Rehberlik etme. Organizasyon vizyonu organizasyon içerisindeki faaliyetlerin daha iyi yapılması için rehberlik yapacak ifadeler içermelidir.
  9. Tüketici ihtiyaçları ile alakalı olma. Organizasyon vizyonunun amacı tüketicilerin faaliyet ve başarıları ile ilgili olmalıdır.

Misyon

Misyon, bir topluluğun varoluş nedenini ifade eder. Genelde bu neden toplumda belirli bir görevi yerine getirmektir. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Başarıyı ve gelişmeyi sürekli kılabilmeyi ve daha iyi hizmet vermeyi kendine ilke edinen Türkay Turizm, bunun nitelikli insan kaynağı ile sağlanacağının bilincindedir. En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine ortam yaratmak, Türkay Turizm'in kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Üstün iş ahlâkı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlâk kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Firmalarımız bugün geldiği nokta ile “başarı, doğruluğun mükafatıdır” sözünü doğrulamaktadır. Bugüne kadar hizmet verdiğimiz gerek şahıs gerekse kurum ve kuruluşlardan aldığımız samimi teşekkürler bizlerin ve tüm ekibimizin motivasyonunu her zaman ayakta tutmaktadır. Ayrıca hizmet sunduğumuz kurumlardan aldığımız başarı plaketleri sunduğumuz hizmet kalitesinin en önemli göstergesidir. Firmamızda gerek üst yönetim gerekse tüm çalışan kadromuz hedeflerimiz doğrultusunda her zaman eylem halindedir. Ulaşmak istediğimiz yer daima dünden daha fazla ama kesinlikle yarından daha azdır. Bize göre başarının sonu yoktur. Önümüzde sektörel anlamda yapacağımız çok şey ve kat edeceğimiz çok yol vardır. Sizin için her zaman güvenli bir yol bulmak bizim misyonumuzdur.